koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace (IČO 47813466)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 16 546 804 17 658 000 17 558 000 17 558 000
- z toho transfery 3 072 000 3 033 000 3 033 000 3 033 000
Náklady - hlavní činnost 16 546 804 17 658 000 17 558 000 17 558 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 16 546 804 17 658 000 17 558 000 17 558 000
Celkem náklady 16 546 804 17 658 000 17 558 000 17 558 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 9 542 736 10 248 000 × ×
Odpisy 400 068 348 360 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.