koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813474)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 12 740 000 13 379 000 13 323 800 13 333 000
- z toho transfery 1 126 065 1 171 000 1 171 000 1 171 000
Náklady - hlavní činnost 12 740 000 13 379 000 13 323 800 13 333 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 93 800 101 000 101 000 102 000
Náklady - doplňková činnost 30 000 31 900 32 000 32 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 63 800 69 100 69 000 70 000
Celkem výnosy 12 833 800 13 480 000 13 424 800 13 435 000
Celkem náklady 12 770 000 13 410 900 13 355 800 13 365 000
Výsledek hospodaření celkem 63 800 69 100 69 000 70 000
Náklady na platy 8 227 680 8 826 000 × ×
Odpisy 165 396 175 500 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.