koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace (IČO 47813482)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 36 380 127 38 422 177 37 400 000 37 400 000
- z toho transfery 3 460 057 3 111 000 3 111 000 3 111 000
Náklady - hlavní činnost 36 365 127 38 412 177 37 400 000 37 400 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 15 000 10 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 177 219 400 000 450 000 450 000
Náklady - doplňková činnost 169 479 362 900 390 000 390 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 7 740 37 100 60 000 60 000
Celkem výnosy 36 557 346 38 822 177 37 850 000 37 850 000
Celkem náklady 36 534 606 38 775 077 37 790 000 37 790 000
Výsledek hospodaření celkem 22 740 47 100 60 000 60 000
Náklady na platy 23 338 729 25 110 000 × ×
Odpisy 367 858 360 859 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.