koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace (IČO 47813491)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 19 690 000 20 782 750 20 772 000 20 772 000
- z toho transfery 1 546 969 1 082 000 1 082 000 1 082 000
Náklady - hlavní činnost 19 690 000 20 782 750 20 772 000 20 772 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 19 690 000 20 782 750 20 772 000 20 772 000
Celkem náklady 19 690 000 20 782 750 20 772 000 20 772 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 13 780 000 14 450 000 × ×
Odpisy 39 144 37 236 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.