koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace (IČO 47813504)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 6 690 000 7 176 000 7 093 000 7 093 000
- z toho transfery 60 000 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 6 690 000 7 176 000 7 093 000 7 093 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 5 000 23 800 23 800 23 800
Náklady - doplňková činnost 2 000 16 500 16 500 16 500
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 3 000 7 300 7 300 7 300
Celkem výnosy 6 695 000 7 199 800 7 116 800 7 116 800
Celkem náklady 6 692 000 7 192 500 7 109 500 7 109 500
Výsledek hospodaření celkem 3 000 7 300 7 300 7 300
Náklady na platy 4 578 584 4 869 500 × ×
Odpisy 15 240 15 240 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.