koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813512)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 44 205 000 46 673 000 46 673 000 46 673 000
- z toho transfery 296 000 68 000 68 000 68 000
Náklady - hlavní činnost 44 205 000 46 673 000 46 673 000 46 673 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 2 400 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 2 400 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 44 207 400 46 673 000 46 673 000 46 673 000
Celkem náklady 44 207 400 46 673 000 46 673 000 46 673 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 29 687 000 31 681 000 × ×
Odpisy 121 660 118 692 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.