koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace (IČO 47813539)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 19 385 631 20 615 616 20 615 616 20 616 616
- z toho transfery 74 000 66 000 66 000 66 000
Náklady - hlavní činnost 19 385 631 20 615 616 20 615 616 20 615 616
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 1 000
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 19 385 631 20 615 616 20 615 616 20 616 616
Celkem náklady 19 385 631 20 615 616 20 615 616 20 615 616
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 1 000
Náklady na platy 13 178 286 14 201 000 × ×
Odpisy 97 121 97 968 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.