koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace (IČO 47813563)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 21 044 854 22 104 000 22 104 000 22 104 000
- z toho transfery 3 739 000 4 392 000 4 392 000 4 392 000
Náklady - hlavní činnost 21 044 854 22 104 000 22 104 000 22 104 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 21 044 854 22 104 000 22 104 000 22 104 000
Celkem náklady 21 044 854 22 104 000 22 104 000 22 104 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 12 473 701 12 736 000 × ×
Odpisy 81 009 63 408 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.