koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace (IČO 47813571)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 41 037 285 44 583 000 44 623 000 44 703 000
- z toho transfery 6 605 266 6 501 000 6 501 000 6 501 000
Náklady - hlavní činnost 41 129 298 44 675 013 44 715 013 44 795 013
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -92 013 -92 013 -92 013 -92 013
Výnosy - doplňková činnost 92 013 92 013 92 013 92 013
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 92 013 92 013 92 013 92 013
Celkem výnosy 41 129 298 44 675 013 44 715 013 44 795 013
Celkem náklady 41 129 298 44 675 013 44 715 013 44 795 013
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 26 149 289 27 375 000 × ×
Odpisy 411 049 397 718 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.