koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace (IČO 47813598)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 9 159 938 9 870 935 9 525 692 9 516 388
- z toho transfery 87 000 47 000 47 000 47 000
Náklady - hlavní činnost 9 159 938 9 870 935 9 525 692 9 516 388
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 159 938 9 870 935 9 525 692 9 516 388
Celkem náklady 9 159 938 9 870 935 9 525 692 9 516 388
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 5 973 714 6 457 000 × ×
Odpisy 150 501 154 008 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.