Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace (IČO 47813750)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/330 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy – hlavní činnost 1 502 556 000 1 486 511 000 1 630 700 000 1 794 600 000
– z toho transfery 10 193 000 10 450 000 10 450 000 10 450 000
Náklady – hlavní činnost 1 502 681 000 1 506 728 000 1 652 900 000 1 818 800 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -125 000 -20 217 000 -22 200 000 -24 200 000
Výnosy – doplňková činnost 4 718 000 4 239 000 4 300 000 4 400 000
Náklady – doplňková činnost 4 233 000 4 022 000 4 100 000 4 200 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 485 000 217 000 200 000 200 000
Celkem výnosy 1 507 274 000 1 490 750 000 1 635 000 000 1 799 000 000
Celkem náklady 1 506 914 000 1 510 750 000 1 657 000 000 1 823 000 000
Výsledek hospodaření celkem 360 000 -20 000 000 -22 000 000 -24 000 000
Náklady na platy 628 051 000 691 000 000 × ×
Odpisy 55 298 000 53 118 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.