koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace (IČO 47998296)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 15 195 191 14 783 000 14 783 000 14 783 000
- z toho transfery 2 270 000 2 208 000 2 208 000 2 208 000
Náklady - hlavní činnost 15 195 191 14 783 000 14 783 000 14 783 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 195 191 14 783 000 14 783 000 14 783 000
Celkem náklady 15 195 191 14 783 000 14 783 000 14 783 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 916 160 8 925 000 × ×
Odpisy 232 684 232 684 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.