koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace (IČO 48004774)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 18 551 698 14 830 446 14 741 000 14 741 000
- z toho transfery 6 266 000 2 460 000 2 460 000 2 460 000
Náklady - hlavní činnost 18 551 698 14 830 446 14 741 000 14 741 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 18 551 698 14 830 446 14 741 000 14 741 000
Celkem náklady 18 551 698 14 830 446 14 741 000 14 741 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 691 487 8 805 000 × ×
Odpisy 163 970 163 970 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.