koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace (IČO 48004898)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 27 157 648 27 191 931 27 110 247 27 790 247
- z toho transfery 5 430 000 5 204 000 5 204 000 5 204 000
Náklady - hlavní činnost 26 738 991 27 301 931 27 110 247 27 790 247
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 418 657 -110 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 240 300 228 300 244 000 244 000
Náklady - doplňková činnost 159 394 152 362 168 062 168 062
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 80 906 75 938 75 938 75 938
Celkem výnosy 27 397 948 27 420 231 27 354 247 28 034 247
Celkem náklady 26 898 385 27 454 293 27 278 309 27 958 309
Výsledek hospodaření celkem 499 563 -34 062 75 938 75 938
Náklady na platy 15 349 489 15 509 000 × ×
Odpisy 660 749 782 715 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.