Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (IČO 48804525)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/330 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 1 005 421 000 866 893 000 834 748 000 842 966 000
- z toho transfery 552 174 000 536 464 000 499 844 000 504 594 000
Náklady - hlavní činnost 1 003 353 000 958 278 000 943 589 000 967 474 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 2 068 000 -91 385 000 -108 841 000 -124 508 000
Výnosy - doplňková činnost 650 000 690 000 690 000 690 000
Náklady - doplňková činnost 140 000 142 000 143 000 148 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 510 000 548 000 547 000 542 000
Celkem výnosy 1 006 071 000 867 583 000 835 438 000 843 656 000
Celkem náklady 1 003 493 000 958 420 000 943 732 000 967 622 000
Výsledek hospodaření celkem 2 578 000 -90 837 000 -108 294 000 -123 966 000
Náklady na platy 632 680 000 559 971 000 × ×
Odpisy 50 231 000 58 300 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.