koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Hortenzie, příspěvková organizace (IČO 48804843)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 41 923 705 43 101 498 43 531 904 43 967 201
- z toho transfery 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000
Náklady - hlavní činnost 41 923 705 43 101 496 43 531 904 43 967 201
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 2 0 0
Výnosy - doplňková činnost 301 303 266 500 365 120 387 205
Náklady - doplňková činnost 271 501 237 320 296 700 305 401
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 29 802 29 180 68 420 81 804
Celkem výnosy 42 225 008 43 367 998 43 897 024 44 354 406
Celkem náklady 42 195 206 43 338 816 43 828 604 44 272 602
Výsledek hospodaření celkem 29 802 29 182 68 420 81 804
Náklady na platy 23 188 260 24 357 560 × ×
Odpisy 1 812 537 1 639 324 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.