koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov NaNovo, příspěvková organizace (IČO 48804860)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 37 469 000 40 514 860 54 100 000 54 400 000
- z toho transfery 5 000 000 3 400 000 4 900 000 3 400 000
Náklady - hlavní činnost 37 469 000 40 514 860 54 100 000 54 400 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 37 469 000 40 514 860 54 100 000 54 400 000
Celkem náklady 37 469 000 40 514 860 54 100 000 54 400 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 24 272 000 26 411 000 × ×
Odpisy 1 181 400 1 265 808 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.