koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Příbor, příspěvková organizace (IČO 48804878)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 35 528 035 34 176 993 34 518 700 34 863 800
- z toho transfery 4 300 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Náklady - hlavní činnost 35 528 035 34 176 993 34 518 700 34 863 800
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 35 528 035 34 176 993 34 518 700 34 863 800
Celkem náklady 35 528 035 34 176 993 34 518 700 34 863 800
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 19 419 828 20 584 050 × ×
Odpisy 766 804 760 883 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.