koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Duha, příspěvková organizace (IČO 48804886)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 102 700 600 102 964 800 104 170 000 105 220 000
- z toho transfery 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Náklady - hlavní činnost 102 871 600 103 135 800 104 341 000 105 391 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -171 000 -171 000 -171 000 -171 000
Výnosy - doplňková činnost 309 000 309 000 309 000 309 000
Náklady - doplňková činnost 138 000 138 000 138 000 138 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 171 000 171 000 171 000 171 000
Celkem výnosy 103 009 600 103 273 800 104 479 000 105 529 000
Celkem náklady 103 009 600 103 273 800 104 479 000 105 529 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 57 850 500 58 034 500 × ×
Odpisy 3 745 250 3 896 700 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.