koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Odry, příspěvková organizace (IČO 48804894)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 44 559 000 45 289 000 45 741 000 46 198 000
- z toho transfery 2 776 635 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Náklady - hlavní činnost 44 559 000 45 289 000 45 741 000 46 198 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 4 000 1 000 1 000 1 000
Náklady - doplňková činnost 4 000 1 000 1 000 1 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 44 563 000 45 290 000 45 742 000 46 199 000
Celkem náklady 44 563 000 45 290 000 45 742 000 46 199 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 25 342 000 25 182 000 × ×
Odpisy 1 074 451 1 389 199 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.