koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace (IČO 49590928)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 11 970 000 12 905 000 12 755 000 12 755 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 11 680 000 12 755 000 12 605 000 12 605 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 290 000 150 000 150 000 150 000
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 11 970 000 12 905 000 12 755 000 12 755 000
Celkem náklady 11 680 000 12 755 000 12 605 000 12 605 000
Výsledek hospodaření celkem 290 000 150 000 150 000 150 000
Náklady na platy 8 076 139 8 750 000 × ×
Odpisy 45 774 52 146 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.