koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace (IČO 60043661)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 29 454 921 26 962 000 26 962 000 26 962 000
- z toho transfery 7 519 000 5 432 000 5 432 000 5 432 000
Náklady - hlavní činnost 29 454 921 26 962 000 26 962 000 26 962 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 29 454 921 26 962 000 26 962 000 26 962 000
Celkem náklady 29 454 921 26 962 000 26 962 000 26 962 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 15 268 047 15 384 000 × ×
Odpisy 771 613 811 836 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.