koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 60045922)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 16 740 000 17 796 800 17 796 800 17 796 800
- z toho transfery 1 026 000 1 088 000 1 088 000 1 088 000
Náklady - hlavní činnost 16 735 000 17 796 800 17 791 800 17 791 800
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 5 000 0 5 000 5 000
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 16 740 000 17 796 800 17 796 800 17 796 800
Celkem náklady 16 735 000 17 796 800 17 791 800 17 791 800
Výsledek hospodaření celkem 5 000 0 5 000 5 000
Náklady na platy 11 279 498 12 247 000 × ×
Odpisy 79 302 97 800 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.