Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 60337320)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy – hlavní činnost 28 090 000 30 998 440 30 323 440 29 227 440
– z toho transfery 2 516 000 2 481 000 2 376 000 2 364 000
Náklady – hlavní činnost 28 032 000 30 998 440 30 323 440 29 227 440
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 58 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 45 000 56 000 83 000 83 000
Náklady – doplňková činnost 23 000 29 000 33 000 33 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 22 000 27 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 28 135 000 31 054 440 30 406 440 29 310 440
Celkem náklady 28 055 000 31 027 440 30 356 440 29 260 440
Výsledek hospodaření celkem 80 000 27 000 50 000 50 000
Náklady na platy 18 578 884 20 001 000 × ×
Odpisy 492 936 479 349 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.