koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace (IČO 60337346)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 14 887 551 14 087 688 14 279 000 14 379 000
- z toho transfery 3 695 330 1 307 000 1 357 000 1 400 000
Náklady - hlavní činnost 14 887 551 14 087 688 14 279 000 14 379 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 14 887 551 14 087 688 14 279 000 14 379 000
Celkem náklady 14 887 551 14 087 688 14 279 000 14 379 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 372 813 8 854 000 × ×
Odpisy 368 568 383 688 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.