koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace (IČO 60337389)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 9 000 000 9 690 700 9 690 700 9 690 700
- z toho transfery 800 000 840 000 840 000 840 000
Náklady - hlavní činnost 9 000 000 9 690 700 9 690 700 9 690 700
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 70 200 70 200 70 200 70 200
Náklady - doplňková činnost 26 460 26 460 26 460 26 460
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 43 740 43 740 43 740 43 740
Celkem výnosy 9 070 200 9 760 900 9 760 900 9 760 900
Celkem náklady 9 026 460 9 717 160 9 717 160 9 717 160
Výsledek hospodaření celkem 43 740 43 740 43 740 43 740
Náklady na platy 5 861 548 6 273 000 × ×
Odpisy 234 968 261 708 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.