koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace (IČO 60780541)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 17 573 705 18 030 942 17 870 942 17 870 942
- z toho transfery 10 000 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 17 573 705 18 030 942 17 870 942 17 870 942
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 27 000 27 000 27 000 27 000
Náklady - doplňková činnost 5 640 5 640 5 640 5 640
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 21 360 21 360 21 360 21 360
Celkem výnosy 17 600 705 18 057 942 17 897 942 17 897 942
Celkem náklady 17 579 345 18 036 582 17 876 582 17 876 582
Výsledek hospodaření celkem 21 360 21 360 21 360 21 360
Náklady na platy 11 401 976 12 121 700 × ×
Odpisy 46 548 43 884 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.