koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace (IČO 60780568)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 19 126 790 20 469 788 20 469 788 20 469 788
- z toho transfery 10 000 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 19 126 790 20 469 788 20 469 788 20 469 788
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 19 126 790 20 469 788 20 469 788 20 469 788
Celkem náklady 19 126 790 20 469 788 20 469 788 20 469 788
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 13 002 643 14 003 000 × ×
Odpisy 71 896 70 896 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.