koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace (IČO 60802561)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 11 115 000 11 723 000 11 723 000 11 723 000
- z toho transfery 814 000 808 000 808 000 808 000
Náklady - hlavní činnost 11 115 000 11 723 000 11 723 000 11 723 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 11 115 000 11 723 000 11 723 000 11 723 000
Celkem náklady 11 115 000 11 723 000 11 723 000 11 723 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 7 403 594 7 951 000 × ×
Odpisy 17 092 15 012 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.