koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace (IČO 60802669)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 27 918 243 30 554 089 27 299 000 27 299 000
- z toho transfery 1 873 504 1 902 000 1 902 000 1 902 000
Náklady - hlavní činnost 27 944 409 30 641 255 27 325 166 27 325 166
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -26 166 -87 166 -26 166 -26 166
Výnosy - doplňková činnost 26 166 26 166 26 166 26 166
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 26 166 26 166 26 166 26 166
Celkem výnosy 27 944 409 30 580 255 27 325 166 27 325 166
Celkem náklady 27 944 409 30 641 255 27 325 166 27 325 166
Výsledek hospodaření celkem 0 -61 000 0 0
Náklady na platy 21 362 981 20 937 600 × ×
Odpisy 376 434 431 328 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.