koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 60802774)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 9 223 804 9 867 500 9 867 500 9 867 500
- z toho transfery 820 000 852 000 852 000 852 000
Náklady - hlavní činnost 9 223 804 9 867 500 9 867 500 9 867 500
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 223 804 9 867 500 9 867 500 9 867 500
Celkem náklady 9 223 804 9 867 500 9 867 500 9 867 500
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 096 727 6 548 000 × ×
Odpisy 63 480 63 480 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.