koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace (IČO 61955574)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 27 634 370 29 472 200 29 472 200 29 472 200
- z toho transfery 10 000 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 27 634 370 29 472 200 29 472 200 29 472 200
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 27 634 370 29 472 200 29 472 200 29 472 200
Celkem náklady 27 634 370 29 472 200 29 472 200 29 472 200
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 18 697 726 20 096 800 × ×
Odpisy 40 728 40 728 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.