koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 61989011)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 43 257 998 47 201 000 42 705 000 42 705 000
- z toho transfery 3 605 797 3 405 000 3 145 000 3 145 000
Náklady - hlavní činnost 43 257 998 47 201 000 42 705 000 42 705 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 250 000 300 000 300 000 300 000
Náklady - doplňková činnost 150 000 150 000 150 000 150 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 100 000 150 000 150 000 150 000
Celkem výnosy 43 507 998 47 501 000 43 005 000 43 005 000
Celkem náklady 43 407 998 47 351 000 42 855 000 42 855 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 150 000 150 000 150 000
Náklady na platy 30 494 776 31 586 000 × ×
Odpisy 416 036 434 214 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.