koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace (IČO 61989177)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 8 061 000 8 950 937 8 952 000 8 952 000
- z toho transfery 10 000 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 8 061 000 8 950 937 8 952 000 8 952 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 8 061 000 8 950 937 8 952 000 8 952 000
Celkem náklady 8 061 000 8 950 937 8 952 000 8 952 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 5 439 000 5 959 000 × ×
Odpisy 13 958 13 583 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.