koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace (IČO 61989185)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 30 263 000 31 757 993 31 757 993 31 757 993
- z toho transfery 344 000 228 000 288 000 288 000
Náklady - hlavní činnost 30 263 000 31 757 993 31 757 993 31 757 993
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 2 400 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 2 289 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 111 0 0 0
Celkem výnosy 30 265 400 31 757 993 31 757 993 31 757 993
Celkem náklady 30 265 289 31 757 993 31 757 993 31 757 993
Výsledek hospodaření celkem 111 0 0 0
Náklady na platy 20 141 212 21 457 500 × ×
Odpisy 262 331 268 932 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.