koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace (IČO 61989193)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 23 039 841 24 508 000 24 508 000 24 508 000
- z toho transfery 78 903 53 000 53 000 53 000
Náklady - hlavní činnost 23 039 841 24 508 000 24 508 000 24 508 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 50 000 20 200 20 200 20 200
Náklady - doplňková činnost 50 000 20 200 20 200 20 200
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 23 089 841 24 528 200 24 528 200 24 528 200
Celkem náklady 23 089 841 24 528 200 24 528 200 24 528 200
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 15 264 269 16 447 000 × ×
Odpisy 76 503 76 503 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.