koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace (IČO 61989207)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 17 553 000 18 349 545 18 350 000 18 350 000
- z toho transfery 62 000 63 000 63 000 63 000
Náklady - hlavní činnost 17 363 000 18 175 904 18 350 000 18 350 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 190 000 173 641 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 17 553 000 18 349 545 18 350 000 18 350 000
Celkem náklady 17 363 000 18 175 904 18 350 000 18 350 000
Výsledek hospodaření celkem 190 000 173 641 0 0
Náklady na platy 11 195 881 12 013 000 × ×
Odpisy 98 904 98 904 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.