koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace (IČO 61989223)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 28 000 000 30 534 471 3 051 000 3 051 000
- z toho transfery 132 000 128 000 128 000 128 000
Náklady - hlavní činnost 27 990 000 30 510 084 3 050 000 3 050 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 10 000 24 387 1 000 1 000
Výnosy - doplňková činnost 20 000 50 000 50 000 50 000
Náklady - doplňková činnost 17 000 24 900 24 900 24 900
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 3 000 25 100 25 100 25 100
Celkem výnosy 28 020 000 30 584 471 3 101 000 3 101 000
Celkem náklady 28 007 000 30 534 984 3 074 900 3 074 900
Výsledek hospodaření celkem 13 000 49 487 26 100 26 100
Náklady na platy 18 984 551 20 421 000 × ×
Odpisy 284 771 274 084 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.