koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková organizace (IČO 61989231)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 17 600 000 18 585 000 18 600 000 18 600 000
- z toho transfery 25 000 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 17 520 000 18 503 649 18 505 000 18 505 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 80 000 81 351 95 000 95 000
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 17 600 000 18 585 000 18 600 000 18 600 000
Celkem náklady 17 520 000 18 503 649 18 505 000 18 505 000
Výsledek hospodaření celkem 80 000 81 351 95 000 95 000
Náklady na platy 11 748 137 12 615 000 × ×
Odpisy 41 649 41 649 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.