koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace (IČO 61989258)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 25 911 892 26 620 072 25 943 000 25 943 000
- z toho transfery 5 096 000 4 884 000 4 884 000 4 884 000
Náklady - hlavní činnost 25 911 892 26 880 012 25 943 000 25 943 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -259 940 0 0
Výnosy - doplňková činnost 78 000 60 000 60 000 65 000
Náklady - doplňková činnost 75 000 60 000 60 000 65 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 3 000 0 0 0
Celkem výnosy 25 989 892 26 680 072 26 003 000 26 008 000
Celkem náklady 25 986 892 26 940 012 26 003 000 26 008 000
Výsledek hospodaření celkem 3 000 -259 940 0 0
Náklady na platy 15 294 246 15 543 000 × ×
Odpisy 1 127 397 1 149 012 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.