koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace (IČO 61989266)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 35 434 071 39 042 000 38 412 000 38 582 000
- z toho transfery 2 922 000 2 931 000 2 931 000 2 931 000
Náklady - hlavní činnost 35 434 071 39 042 000 38 412 000 38 582 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 61 000 58 000 58 000 58 000
Náklady - doplňková činnost 28 000 28 000 28 000 28 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 33 000 30 000 30 000 30 000
Celkem výnosy 35 495 071 39 100 000 38 470 000 38 640 000
Celkem náklady 35 462 071 39 070 000 38 440 000 38 610 000
Výsledek hospodaření celkem 33 000 30 000 30 000 30 000
Náklady na platy 23 480 422 25 651 000 × ×
Odpisy 940 000 929 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.