koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace (IČO 61989321)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 15 613 325 15 906 000 15 498 000 15 498 000
- z toho transfery 2 925 000 2 801 000 2 801 000 2 801 000
Náklady - hlavní činnost 15 613 325 15 906 000 15 498 000 15 498 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 613 325 15 906 000 15 498 000 15 498 000
Celkem náklady 15 613 325 15 906 000 15 498 000 15 498 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 9 037 390 9 151 000 × ×
Odpisy 138 548 170 002 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.