koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace (IČO 61989339)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 17 547 080 18 279 000 18 400 000 18 400 000
- z toho transfery 3 782 000 3 710 000 3 800 000 3 800 000
Náklady - hlavní činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 17 547 080 18 279 000 18 400 000 18 400 000
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 17 547 080 18 279 000 18 400 000 18 400 000
Celkem náklady 0 0 0 0
Výsledek hospodaření celkem 17 547 080 18 279 000 18 400 000 18 400 000
Náklady na platy 101 706 643 10 233 000 × ×
Odpisy 640 922 625 995 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.