Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace (IČO 62330268)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy – hlavní činnost 16 180 137 17 696 022 14 100 000 14 100 000
– z toho transfery 3 147 000 3 139 000 3 200 000 3 200 000
Náklady – hlavní činnost 16 180 137 17 725 022 14 100 000 14 100 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 -29 000 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 16 180 137 17 696 022 14 100 000 14 100 000
Celkem náklady 16 180 137 17 725 022 14 100 000 14 100 000
Výsledek hospodaření celkem 0 -29 000 0 0
Náklady na platy 10 309 730 10 316 000 × ×
Odpisy 313 968 291 216 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.