koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace (IČO 62330276)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 9 667 202 10 260 602 10 227 800 10 227 800
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 9 650 648 10 248 648 10 227 800 10 227 800
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 16 554 11 954 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 667 202 10 260 602 10 227 800 10 227 800
Celkem náklady 9 650 648 10 248 648 10 227 800 10 227 800
Výsledek hospodaření celkem 16 554 11 954 0 0
Náklady na platy 6 406 616 6 891 000 × ×
Odpisy 18 648 18 648 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.