koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace (IČO 62330292)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 19 799 012 21 088 115 21 088 115 21 088 115
- z toho transfery 103 000 109 000 109 000 109 000
Náklady - hlavní činnost 19 669 012 21 056 540 21 056 540 21 056 540
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 130 000 31 575 31 575 31 575
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 19 799 012 21 088 115 21 088 115 21 088 115
Celkem náklady 19 669 012 21 056 540 21 056 540 21 056 540
Výsledek hospodaření celkem 130 000 31 575 31 575 31 575
Náklady na platy 12 843 067 13 791 000 × ×
Odpisy 147 142 159 540 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.