koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace (IČO 62330322)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 17 721 733 19 347 743 18 769 000 18 769 000
- z toho transfery 40 000 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 17 621 733 19 308 388 18 669 000 18 669 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 100 000 39 355 100 000 100 000
Výnosy - doplňková činnost 0 70 000 70 000 70 000
Náklady - doplňková činnost 0 45 000 45 000 45 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 25 000 25 000 25 000
Celkem výnosy 17 721 733 19 417 743 18 839 000 18 839 000
Celkem náklady 17 621 733 19 353 388 18 714 000 18 714 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 64 355 125 000 125 000
Náklady na platy 11 748 193 12 697 000 × ×
Odpisy 82 978 84 228 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.