koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace (IČO 62330349)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 20 520 000 22 022 000 22 022 000 22 022 000
- z toho transfery 155 000 134 000 134 000 134 000
Náklady - hlavní činnost 20 520 000 22 037 000 22 037 000 22 037 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -15 000 -15 000 -15 000
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 20 520 000 22 022 000 22 022 000 22 022 000
Celkem náklady 20 520 000 22 037 000 22 037 000 22 037 000
Výsledek hospodaření celkem 0 -15 000 -15 000 -15 000
Náklady na platy 13 836 631 14 876 000 × ×
Odpisy 213 412 223 288 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.