koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace (IČO 62330373)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 9 724 735 10 247 344 10 247 000 10 247 000
- z toho transfery 60 000 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 9 684 735 10 207 344 10 207 000 10 207 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 40 000 40 000 40 000 40 000
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 724 735 10 247 344 10 247 000 10 247 000
Celkem náklady 9 684 735 10 207 344 10 207 000 10 207 000
Výsledek hospodaření celkem 40 000 40 000 40 000 40 000
Náklady na platy 6 318 245 6 786 000 × ×
Odpisy 18 348 18 252 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.