koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 62330381)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 13 585 000 14 398 941 14 399 000 14 399 000
- z toho transfery 1 036 000 1 066 000 1 066 000 1 066 000
Náklady - hlavní činnost 13 585 000 14 398 941 14 399 000 14 399 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 172 800 172 800 172 800 172 800
Náklady - doplňková činnost 72 800 112 800 112 800 112 800
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 100 000 60 000 60 000 60 000
Celkem výnosy 13 757 800 14 571 741 14 571 800 14 571 800
Celkem náklady 13 657 800 14 511 741 14 511 800 14 511 800
Výsledek hospodaření celkem 100 000 60 000 60 000 60 000
Náklady na platy 8 931 191 9 588 000 × ×
Odpisy 54 828 70 667 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.